Cắt decal màu - Cắt chữ - Cắt hình ảnh

Cắt decal có thể chọn nhiều màu sắc cắt hình ảnh hoặc chữ nhiều hình ảnh dán kính dán tường hoặc bất kỳ nơi đâu

Thế Giới Led Việt có thể cắt decal chữ các màu hoặc cắt decal các loại hình ảnh đa dạng phong phú