Biển đèn led vẫy hai mặt

Bảng led động sử dụng các bóng led đơn xếp thành chữ có thể nháy theo nhiều hiệu ứng đẹp mắt

Bảng led động sử dụng các bóng led đơn xếp thành chữ  có thể nháy theo nhiều hiệu ứng đẹp mắt

giúp khách hàng tiếp cận đến sản phẩm của doanh nghiệp gần hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn

Bảng led vẫy có hai mặt được lắp ở cạnh mặt tiền giúp người đi đường có thể nhìn thấy dễ dàng hơn